แหวนลิงค์คิวบา 8 มม.
แหวนลิงค์คิวบา 8 มม.
แหวนลิงค์คิวบา 8 มม.
แหวนลิงค์คิวบา 8 มม.
แหวนลิงค์คิวบา 8 มม.

แหวนลิงค์คิวบา 8 มม.

$23.90
  • 28mm uses the HK ring size standard.

    For detailed instructions on how to get your ring size, please refer to 28mm's ring size guide here.